اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش

نتایج نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته های شغلی دبیری و هنرآموز منتشر شد. – اعلام نتایو نهایی تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش نتایو نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش رشته های شغلی دبیری و هنرآموز منتشر …
منبع خبر: دولت بهار
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021120165145585664/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4