اعلام نتایج تکمیل ظرفیت پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی پردیس های بین الملل دانشگاه تهران

به گزارش ایسنا، مراحل ثبت نام پنج روزه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون ویژه دکتری ممتاز پردیس های بین المللی کیش، ارس، خلیج فارس (قشم) و کاسپین دانشگاه تهران از روز دوشنبه 23 فروردین ماه آغاز و پایان می یابد. جمعه 18 آوریل.

لیست پذیرفته شدگان دکتری تخصصی پردیس های بین المللی کیش، ارس، قشم و کاسپین در سایت معاون آموزشی دانشگاه تهران در دسترس.

با مراجعه به سامانه پذیرفته می شود ثبت نام دانشجویان ورودی دانشگاه تهران آنها می توانند روند ثبت نام غیرحضوری را درخواست کنند. همچنین پذیرفته شدگان باید به سامانه مراجعه کنند دبیرخانه کمیسیون مرکزی جذب دانشجوبرای تکمیل فرم صلاحیت عمومی.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122920224/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C

مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون ویژه دکتری ممتاز پردیس های بین المللی کیش، ارس، خلیج فارس (قشم) و دریای خزر دانشگاه تهران از 23 فروردین ماه آغاز می شود.