اعلام شرایط پذیرش دانشجویان داروسازی متقاضی انتقال از خارج کشور

معاونت آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، شرایط پذیرش دانشجویان ایرانی رشته داروسازی مقاطع ارتقاء و تکمیلی (انتقال از خارج کشور) را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، پذیرفته‌شدگان می‌توانند از نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران مشغول به تحصیل شوند. 

میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع «ارتقاء به دکترای عمومی» ۸ نفر است و متقاضیان می‌بایست در مصاحبه دانشکده قبول شوند تا بتوانند یکی از کرسی‌های این مرکز آموزشی را از آن خود کنند. 

عمچنی در مقطع «تکمیلی_ارزشیابی» نیز ۸ نفر می‌توانند به شرط قبولی در مصاحبه دانشکده در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران مشغول به تحصیل شوند. بنابر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، اولویت با دانشجویانی است که واحد پایان نامه علاوه بر واحد درسی دارند.

به دلیل کمبود عرصه آموزشی جهت کارآموزی داروخانه ،با پذیرش دانشجویانی که فقط واحد کار آموزی دارند موافقت نمی‌شود. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030201129/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1