اعلام زمان پرداخت باقیمانده حق التدریس معلمان

مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: چهار ماه حقوق معلمان حق التدریس و خرید خدماتی ها پرداخت شده است و مابقی نیز تا قبل از پایان سال تحصیلی پرداخت می شود.
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020400698758656000/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86