اعلام زمان برگزاری آزمون سراسری دوره عالی بهداشت عمومی

دومین آزمون سراسری دوره پیشرفته بهداشت عمومی (MPH) در آگوست 1402 برگزار می شود.

در این نامه دکتر باقری فرد، معاون آموزشی و دبیر شورای پزشکی و آموزش ویژه وزارت بهداشت ضمن اشاره به آزمون ذکر شده در 6 گرایش «بهداشت خانواده»، «کنترل بیماری»، «سانته» La Direction du Système، “Oral Health”، “Professional Health” و “Mental Health” درخواست کرده اند که برگزاری این آزمون مورد توجه عوامل مربوطه، به ویژه پرسنل بهداشتی قرار گیرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012512467/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

وی همچنین یادآور شد: فراخوان و اطلاعیه های مربوط به این آزمون در سایت مرکز سنجش علوم پزشکی به نشانی موجود است.

به گزارش ایسنا، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشتی و تخصصی وزارت بهداشت طی مکاتبه ای با دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از برگزاری دومین آزمون سراسری دوره عالی بهداشت عمومی مرداد ماه سال جاری خبر داد. (1402).