اعلام رضایت آموزش و پرورش نسبت به شکایات از رسانه‌ها

اعلام رضایت آموزش و پرورش نسبت به شکایات از رسانه‌ها

به گزارش ایسنا، در متن این بخشنامه که از سوی دفتر وزارتی صادر شده آمده است: «یکی از ارزشمندترین سیاست‌های مبنایی دولت مردمی، تعامل سازنده و موثر با رسانه‌ها و تلاش برای بهره گیری از ظرفیت تبیینی و نظارتی اصحاب رسانه است، چنانکه بارها مورد تاکید ریاست جمهور و سایر مسئولان رسانه‌ای دولت قرار گرفته است.
از این جهت، بر اساس دستور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، شایسته است به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی چنانچه در آن حوزه شکایت و یا پیگرد قانونی نسبت به رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی وجود دارد، اعم از آن که در مرحله رسیدگی قرار داشته باشد یا منجر به صدور رای شده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مستند یا به نحو مقتضی اعلام رضایت و گذشت شود.»

با دستور سرپرست وزارت آموزش و پرورش و به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛ هر نوع شکایت و یا پیگرد قانونی نسبت به رسانه‌ها از سوی آموزش و پرورش اعلام رضایت و گذشت شد.

اعلام رضایت آموزش و پرورش نسبت به شکایات از رسانه‌ها

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022817886/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7