اعلام آمادگی یک صندوق بازنشستگی برای خدمت به دانش‌بنیان‌ها در اینوتکس ۲۰۲۳


تهران – ایرنا – معاون مالی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، هدف اصلی از حضور این مجموعه در نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۳ را ارتباط و همکاری با دانش بنیان‌هایی دانست که قادر به جذب در صندوق‌های مختلف نیستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85107829/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1