اعطای کمک هزینه تحصیلی به ۲۲ نفر از برترین‌های کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی


تهران- ایرنا- دومین دوره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی ۱۲ بهمن ماه به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود. در این دوره به ۲۲ نفر از برترین‌های کنکور سراسری و تحصیلات تکمیلی کمک هزینه تحصیلی اعطا خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85369078/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88