اعطای مجوز اعتباربخشی پزشکی عمومی در منطقه خاورمیانه به ایران

به گزارش ایسنا، دکتر «ریکاردو لئون بورخس» در نشست اعتباربخشی آموزش پزشکی که صبح چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت در مرکز همایش‌های هتل قلب شهید رجایی برگزار شد،اظهار کرد: وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار حوزه درمان و آموزش پزشکی در ایران به حساب می‌آید.مجوز اعتباربخشی پزشکی عمومی در منطقه خاورمیانه از سوی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی WFME به ایران اعطاء شده است.

به گفته وی، فدراسیون جهانی بر استانداردهای آموزشی نظارت و بر کیفیت آموزش پزشکی تاکید دارد.

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران به عنوان سیاستگذار حوزه درمان و آموزش پزشکی در ایران به حساب می‌آید.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022013230/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی ادامه داد: ۶ منطقه آموزشی یعنی انجمن منطقه‌ای آفریقا (AMSA)، انجمن منطقه‌ای آمریکا  (PAFMS) ، انجمن منطقه‌ای مدیترانه شرقی (AMEEMR)، انجمن منطقه‌ای اروپا (AMEE)، انجمن منطقه‌ای شمال شرق (SEARAME) و انجمن منطقه‌ای غرب پاسیفیک (AMEWPR) فعالیت می‌کند.

وی ضمن قدردانی از وزارت بهداشت برای سیاست‌گذاری حوزه درمان و آموزش پزشکی گفت: فدراسیون جهانی آموزش پزشکی تحت نظر سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۷۲ تاسیس شد.