اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی کتاب رشد تعیین شدند


تهران- ایرنا- رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی طی احکامی جداگانه اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست‌ویکمین دوره جشنواره ملی کتاب رشد را منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85375255/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF