اعتراض 30 درصد از معلمان بوشهری به طرح رتبه بندی ثبت شد | مدیرکل

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه معلمان باید به حق و حقوق واقعی خود دست پیدا کنند، گفت: همچنان در مرحله استقرار فرآیند رتبه بندی هستیم و رسیدگی به اعتراضات با جدیت ادامه دارد.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، علی موحدی یکشنبه شب در نشست شورای معاونان اداره آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: فرآیند رتبه بندی یکی از مهم ترین اقداماتی بود که بعد از گذشت 11 سال توسط وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت:در استان بوشهر کمتر از 30 درصد فرهنگیان نسبت به فرآیند رتبه بندی اعتراضات خود را ثبت کرده اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: افراد فاقد رتبه، موقتاً رتبه یک برای شأن لحاظ می شود تا پس از رسیدگی به اعتراضات رتبه قطعی آنها مشخص شود.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020315831203188736/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA

موحدی اضافه کرد: در استان بوشهر کمتر از 30 درصد فرهنگیان نسبت به فرآیند رتبه بندی اعتراضات خود را ثبت کرده اند و بر اساس بررسی صورت گرفته عمده مشکلات رتبه بندی عدم بارگذاری صحیح مستندات، توسط همکاران بوده است.

وی با اشاره به اینکه نواقصی در فرآیند اجرایی رتبه بندی وجود داشت، افزود: این اشکالات در حال برطرف شدن است و مدارک معترضان یک بار دیگر توسط هیأت های ممیزی استانی و کشوری رسیدگی خواهد شد.