اظهارات نسنجیده یون درباره ایران/ یونهاب : وزارت خارجه کره جنوبی برای رفع سوء تفاهم توضییح‌ داد


تهران- ایرنا- خبر گزاری یونهاب در پی سخنان نسنجیده یون سوک یوئل رئیس جمهوری کره جنوبی نوشت : یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی در سئول تلاش کرد تا هرگونه سوءتفاهم درباره اظهارات یون در مورد ایران را رفع کند


منبع: https://www.irna.ir/news/85000867/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C