اطلاعیه مهم وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرجو24؛ اطلاعیه مهم وزارت آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش چند اطلاعیه مهم صادر کرد. مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اطلاعیه جدیدی صادر کرد. – وزارت آموزش و پرورش چند اطلاعیه مهم صادر کرد. مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020300171232839680/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4