اطلاعیه مهم آموزش و پرورش در خصوص امتحانات نهایی: حضور دانش آموزان بدون کارت شناسایی

وزارت آموزش و پرورش به دانش آموزان متقاضی ایجاد سوابق تحصیلی و ترمیم نمرات خود که کارت ورود به جلسه قبولی ندارند، اخطار داد تا شناسنامه خود را در جلسات امتحان ارائه دهند و آدرس حوزه امتحانی خود را از طریق مدرسه محل تحصیل دریافت کنند. تحصیل – وزارت آموزش و پرورش …
منبع خبر: گوردون نیوز
دسته بندی اخبار: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030247890505154560/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%26%23124%3B-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1