اطلاعیه دانشگاه اصفهان درباره فیلم مراسم دانش‌آموختگی


اصفهان – ایرنا – دانشگاه اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای درباره فیلم مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان یکی از گروه‌های تحصیلی این دانشگاه اعلام کرد: برخورد جدی با عده معدودی که فضای دانشگاه را به حاشیه می‌کشانند، خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367397/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C