اطلاعیه جدید و مهم وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان

وزارت آموزش و پرورش چند اطلاعیه مهم صادر کرد. – مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اطلاعیه جدیدی صادر کرد. وزارت آموزش و پرورش جزییات برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان و نحوه تصحیح برگه های امتحانات دانش آموزان را اعلام کرد. وزارت آموزش و پرورش درباره …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020201498665660416/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86