اطلاعیه الگوی شهریه مدارس غیردولتی / اعلام الزامات Early Bird

وی افزود: در صورتی که مدرسه ای بیش از مکان متقاضی باشد اولویت با دانش آموزان منطقه جغرافیایی همان مدرسه است و فقط می توانند برای بقیه متقاضیان آزمون و مصاحبه ترتیب دهند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اکنون شاهد کیفیت بخشی از الگوی اصلی هستیم و در دل این 100 نکته، گفت: به این ترتیب مدارسی که دارای یک رویکرد فرهنگی و تربیتی باید در مسابقات و جشنواره های فرهنگی شرکت کنند تشکل های دانشجویی فعال داشته باشند به نماز و حجاب و عفاف توجه کنند و چنین مواردی در تعیین شهریه آنها موثر است.

محمودزاده همچنین به تشریح شرایط پیش ثبت نام مدارس غیردولتی پرداخت و گفت: پیش ثبت نام پذیرفته می شود و می توان از نگرانی برای خانواده ها بکاهد. اما شرایطی وجود دارد که پیش ثبت نام و واریز وجه باید برابر با شهریه سال قبل باشد و همراه با افزایش شهریه نباشد. ضمناً نباید آزمون و مصاحبه در نظر گرفته شود و در صورت انصراف دانشجو به هر دلیلی، شهریه وی بدون کاهش مسترد خواهد شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ الگوی شهریه مدارس غیردولتی خبر داد و شرایط پیش ثبت نام در مدارس غیردولتی را اعلام کرد.

وی افزود: یکی از تفاوت های مدل شهریه سال جدید با پارسال این است که سال گذشته عنصر کیفی را به شهریه اضافه کردیم و مدل 100 امتیاز بیشتری داشت و امکان افزایش شهریه تا 20 درصد برای آن در نظر گرفته شد. مدارسی که مؤلفه کیفیت را به دست آورده بودند، ما بودیم و مثل یک تشویق اضافی بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012713697/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85

احمد محمودزاده در گفت وگو با ایسنا. وی در زمان ابلاغ الگوی شهریه به موسسان برای تعیین نرخ افزایش شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی جدید گفت: به مراکز و مدارس نمونه شهریه ابلاغ کرده ایم.