اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره معلمان بر اساس شرایط موجود ضروری است

اصلاح اساسنامه صندوق ذخیره معلمان بر اساس شرایط موجود ضروری است

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد خصوصی است، گفت: وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد که بهتر است اساسنامه صندوق اصلاح شود زیرا باید بر اساس شرایط موجود باشد.

علی فرهادی در گفت وگو با ایسنا. وی با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان یک نهاد خصوصی و غیردولتی است که توسط هیات مدیره اداره می شود، گفت: اساسنامه صندوق ذخیره بستگی به هیات امنا دارد و باید مشخص شود که چه بخشی از اعتراض مطرح شده است. .

وی با بیان اینکه این نظام باید بر اساس شرایط موجود اصلاح شود، افزود: وزیر آموزش و پرورش بیان کرد که نظام پایه صندوق ذخیره باید اصلاح شود چرا که بهتر است به دلیل شرایط کار، سرعت کار تجاری و نوع سرمایه گذاری ها. تغییر کرده اند. نسبت به قبل تغییر کرده و باید اصلاح شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تایید کرد: وزیر آموزش و پرورش همچنین عنوان کرد که اساسنامه صندوق بر اساس سودآوری باید با توجه به شرایط موجود اصلاح شود و این اتفاق در هیات امنا رخ دهد.

به گزارش ایسنا. چندی پیش صحرایی وزیر آموزش و پرورش در دیدار با رئیس قوه قضاییه با جمعی از نخبگان فرهنگیان و معلمان نمونه از اقصی نقاط کشور، صندوق ذخیره فرهنگیان را مجموعه ای از مسائل و مشکلات عنوان کرد. که برای حل آن کار خواهد شد. با کمک سازمان بازرسی قانونی صندوق تعمیر می شود، زیرا مشکلات زیادی در آن وجود دارد.

صحرایی افزود: سیستم اولیه این صندوق شتر-گاو پلنگ این است که نمی دانیم چیست و هر از چند گاهی اتفاقاتی در آن می افتد با پیگیری های انجام شده یک تیم بازرسی تا تکمیل اعتماد فرهنگی مستقر شده است . به خوبی مدیریت می شود و سیستم اصلی آن در دست ماست.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403022417097/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B2