اصلاحات دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش منتشر شد |

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش مشاغل آموزگار- دبیر و هنرآموز سال 1403 به تاریخ 9 بهمن 1402، – اصلاحات دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش منتشر شد به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021108988991932416/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1