اسکان نوروزی فرهنگیان با 301000 مسافر در روز


تهران- ایرنا- ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان 1402 با پذیرش 301 هزار نفر رسما آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061263/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%B3%DB%B0%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1