استقبال بیش از 1.5 میلیون مسافر نوروزی به مراکز اقامتی فرهنگیان

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین هفت استان دارای بیشترین مسافر را اعلام کرد و گفت: فارس با 385 هزار نفر روز، خراسان رضوی با 238 هزار نفر روز، اصفهان با 230 هزار نفر در روز خوزستان با 163 هزار نفر. نفر-روز، بوشهر با 146 هزار نفر روز و هرمزگان با 139 هزار نفر در روز به ترتیب بیشترین تعداد مسافران نوروزی را داشتند.

سید سعید مقدم زاده در گفت وگو با ایسنا. وی آخرین آمار ثبت شده سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان را اعلام کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار تا 20 فروردین 1402 تعداد مسافران پذیرفته شده تاکنون یک میلیون و 525 هزار و 9 نفر در قالب 372 هزار و 532 خانوار است. .

وی افزود: میزان پذیرش تاکنون به 2 میلیون و 520 نفر در روز رسیده و آمار رو به افزایش است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش یک میلیون و 525 هزار و 9 مسافر نوروزی برای حضور در مراکز اقامتی آموزشی خبر داد و گفت: میزان پذیرش تاکنون به 2 میلیون و 520 نفر در روز رسیده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011004041/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86

به گفته وی، در حال حاضر 747 مرکز بهزیستی، 63 هزار و 634 کلاس درس در قالب 8298 مدرسه پذیرای مسافران نوروزی و 19 هزار و 445 نفر به عنوان عوامل اجرایی پذیرای مسافران هستند.