استفاده ایمن از جاده‌ها برای دوچرخه‌سواران و خودروهای خودران+فیلم


تهران- ایرنا- تحقیقات جدید نشان می‌دهد نسل‌های آینده خودروهای خودران باید زبان دوچرخه‌سواران را بیاموزند تا امکان استفاده مشترک ایمن از جاده‌ها برای آنها فراهم شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85092378/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85