استفاده از فناوری‌های نوین به افزایش کیفیت آموزش کمک می‌کند

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند گفت: استفاده از فناوری‌های نوین مانند واقعیت افزوده می‌تواند به افزایش کیفیت آموزش مجازی کمک کند.

دکتر آرش خجسته در گفت‌وگو با ایسنا، درباره توسعه بکارگیری فناوری در آموزش گفت: آموزش مجازی علوم‌پزشکی در دوران کرونا به دلیل همه‌گیری این بیماری پیشرفت قابل قبولی داشت. سامانه‌هایی که در دانشگاه دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند راه‌اندازی شد که  با استفاده از یان سامانه‌ها توانستیم از تمام کشور در زمینه آموزش مجازی حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه آموزش مجازی صرف در رشته‌های مهارتی مانند پزشکی و دندان‌پزشکی امکان‌پذیر نیست، گفت: باید خود را آماده‌کنیم اگر با یک همه‌گیری همچون کرونا در سال‌های آتی مواجه شدیم، بتوانیم از آموزش ترکیبی بهره‌ ببریم.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی هوشمند با تاکید بر ضرورت ارتقاء روش‌های آموزش ترکیبی،اظهار داشت: استفاده از فناوری‌های نوین مانند واقعیت افزوده می‌تواند به افزایش کیفیت آموزش مجازی کمک کند. در اولین مرحله، آزمایشگاه واقعیت افزوده را در دانشگاه علوم‌پزشک هوشمند راه‌اندازی کرده‌ایم اما برای اینکه این آزمایشگاه بتواند به طور کامل در اختیار دانشجویان قرار گیرد، می‌بایست زیرساخت‌های لازم مانند انیترنت پرسرعت فراهم شود تا این آزمایشگاه برای تمام دانشجویان مفید باشد.

دکتر خجسته گفت: در دسترس بودن آزمایشگاه واقعیت افزوده برای دانشجویان جزو برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت ما بود که توانستیم این آزمایشگاه را راه‌اندازی کنیم. گسترش آزمایشگاه واقعیت افزوده به منظور در دسترس بود آن برای تمام دانشجویان جزو برنامه‌های درازمدت است.

انتهای پیام  

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021308371/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF