استفاده از تمام توان برای پاسخگویی به تقاضای رهبری در سال جاری


تهران- ایرنا- جهاد دهانی در بیانیه ای به مناسبت دوازدهمین روز از روز جمهوری اسلامی تاکید کرد: تمام توان خود را برای برآورده کردن خواسته رهبر معظم انقلاب در سال جدید به کار خواهیم گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070291/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C