استفاده از بیش از 1.2 میلیون نفر در روز از امکانات اقامتی برای علمای دین تا به امروز

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402010401295/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7

سید سعید مقدم زاده در گفت وگو با ایسناآخرین آمار ثبت شده سامانه اسکان نوروزی فرهنگیان را اعلام کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار تا ساعت 12 بعدازظهر 13 فروردین 1402 تعداد مسافران پذیرفته شده در این ساعت 821 هزار و 672 نفر در قالب 203 هزار و 723 خانوار است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش همچنین شش استان دارای بیشترین تعداد مسافر را اعلام کرد و گفت: فارس، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان به ترتیب بیشترین تعداد مسافر نوروزی را داشته اند.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش 821 هزار و 672 مسافر نوروزی برای حضور در مراکز اقامتی آموزشی خبر داد و گفت: میزان پذیرش تاکنون به یک میلیون و 231 هزار و 361 نفر در روز رسیده است.

وی افزود: میزان پذیرش به یک میلیون و 231 هزار و 361 نفر روز رسیده و آمار رو به افزایش است.