استخدام مهندس مکانیک در مهندسین مشاور احیا طرح مهام در محدوده قیطریه تهران

استخدام مهندسین مشاور احیا طرح مهاممهندسین مشاور احیا طرح مهام در تهران (منطقه 1، قیطریه) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می نماید – امکان بررسی و استفاده از حالت امریه خدمت سربازی و گذراندن آن، در صورت احراز و طی مراحل قانونی ذیربط وجود دارد شرکت …
منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020616691281121280/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1

خرید دریچه بازدید. تائید رمز عبور.