استخدام منشی در کلینیک روانشناسی در شمال تهران

استخدام منشی در کلینیک روانشناسی در شمال تهران – استخدام معلم در آموزش و پرورش به شیوه دو مدرکی / ورود شیوه های نوین استخدام توسط دکتر صحرایی + جزییات سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود: جذب معلم از طریق شیوه دو مدرکی یکی دیگر از برنامه های وزارت آموزش و پرورش در حوزه نیروی …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020221040894279680/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86