استاندار هرمزگان: پیگیری مسکن معلمان و پرستاران مورد تاکید است 


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با اشاره به زحمات و فعالیت های معلمان و کارکنان بهداشت و درمان در جامعه، بر لزوم تلاش و پیگیری برای خانه‌دار شدن این اقشار در استان تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85116514/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA