استاندار مرکزی بر اهتمام ویژه خود به برگزاری موفق امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه تاکید کرد.

استاندار مرکزی بر اهتمام ویژه خود به برگزاری موفق امتحانات نهایی دوره دوم متوسطه تاکید کرد.

کیفیت اجرا و امنیت انجام این تست های نهایی از اهمیت بالایی برخوردار است و استانداران باید به این مهم توجه کنند.

– فرماندار مظهری اسنا/مرزهی گفت: کیفیت اجرا و ایمنی برگزاری این امتحانات نهایی از اهمیت بالایی برخوردار است و فرمانداران باید به این مهم توجه کنند.

در 25 اردیبهشت، فرزاد محل الائمه در همایش فرمانداران منطقه مرکزی گفت: یکی از مهم ترین مسائلی که امتحانات نهایی دبیرستان با آن مواجه است این است که در سه مقطع در مدت 28 روز در سطح ایالتی برگزار می شود و با توجه به با اعلام وزیر کشور، استانداری ها نقش مهمی در برگزاری امتحانات دارند و این تنها رسالت دولت است که نباید این کار را انجام دهد.

وی افزود: کیفیت اجرا و امنیت انجام این تست های نهایی از اهمیت بالایی برخوردار است و استانداران باید به این مهم توجه کنند.

با مجوز هیئت تامین، حوزه های متعددی به حوزه های امتحانی اضافه شده است تا دانش آموزان مجبور به طی مسافت طولانی نباشند و فرار از این حوزه ها باید به طور مرتب رخ دهد.

استاندار مرکزی تصریح کرد: استانداران برای انجام موفقیت آمیز این آزمون باید پیشتاز باشند چرا که این طرح در دو مجلس تصویب و به دو دولت ابلاغ شد اما دولت سیزدهم بار اجرای آن را به دوش کشید.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030213274668838912/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86