استاندار تهران: نقشه دشمن بر بی‌هویت‌سازی دانش‌آموزان متمرکز است


شهرری – ایرنا – استاندار تهران با بیان اینکه نقشه دشمنان بر بی هویت‌سازی دانش‌آموزان متمرکز شده است، گفت: دشمن برای این بی‌هویت ‎‌سازی تلاش می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223670/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2