اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی معلم 1403 اعلام شد


تهران – ایرنا – چندین بار ظرفیت آزمون استخدامی در رشته حرفه معلم خصوصی برای سال 1403 در وزارت آموزش و پرورش برای شرکت داوطلب در فرآیند ارزیابی و گزینش تکمیلی عنوان شد. اعلام شد که شامل بررسی اوراق و مدارک ثبت نامی خوداظهاری، معاینات پزشکی، بررسی صلاحیت گزینش عمومی، سنجش و ارزیابی تکمیلی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85452873/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF