اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی و استثنایی اعلام شد

اسامی نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش ایسنا؛  اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص اعلام اسامی نهایی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. در این اطلاعیه آمده است:

«به اطلاع شرکت کنندگان در مراحل بررسی مدارک و مستندات خوداظهاری و ارزیابی تکمیلی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱، موضوع مجوز شماره شماره ۹۹۶۶۵ به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳سازمان اداری و استخدامی کشور می رساند، نتایج نهایی تکمیل ظرفیت آزمون مذکور از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org  قابل مشاهده است».

متقاضیان ضمن مراجعه به درگاه مذکور، چنانچه در ردیف قبولین نهایی آزمون قرار گرفته اند به منظور طی سایر مراحل استخدام (گواهی عدم سوءپیشینه، آزمایشات و معاینات پزشکی، تشکیل پرونده استخدامی و آمادگی جهت شرکت در دوره های مهارت آموزی) به شرح ذیل اقدام کنند:
 
۱- داوطلبانی که در ردیف قبولین نهایی در این مرحله از آزمون قرار نگرفته اند به دلیل عدم تأیید گزینش، انصراف، غیبت عدم تأیید پزشکی، عدم کسب حدنصاب‌های لازم در آزمون مذکور بوده و در صورت نیاز به پیگیری نسبت به عدم قبولی خود در آموزش و پرورش می توانند بعد از ۴۸ ساعت از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به اداره کل آموزش و پرورش استان ارزیابی شده خود مراجعه کنند.

۲-  درخصوص داوطلبانی که صلاحیت های عمومی (گزینش) آنان مورد تایید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولی کارنامه اعلام نتایج نهایی با کد ۱۹ مشخص شده، ضروری است از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ضمن مراجعه حضوری به هسته گزینش استان محل ارزیابی شده خود، نسبت به ارائه درخواست کتبی تجدید نظر اقدام نموده و مراحل بررسی پرونده خود در فرایند تجدید نظر را از هسته مزبور پیگیری نمایند.

بدیهی است عدم ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت زمانی مذکور به منزله انصراف تلقی شده و به مراجعات و درخواست های پس از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هسته های گزینش از پذیرش اعتراضات داوطلبان قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵معذور هستند.»

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110301713/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C