ازحمایت چین برای عضویت ایران در «بریکس» تا واکنش آمریکا به سفر رئیس جمهور ایران


تهران-ایرنا- تاکید رئیس جمهوری ایران برارتقای امنیت جهان درسایه تحکیم روابط تهران – پکن، اعلام کاندیداتوری نیکی هیلی با لفاظی علیه ایران، ۳۱ هزار و ۹۷۴ نفر جدیدترین آمار زلزله هولناک ترکیه و حمایت چین از عضویت ایران در «بریکس»؛ مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030385/%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1