ارزش صادراتی ایران بیشتر از محل خام‌فروشی است


تهران- ایرنا- معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه، تولید ناخالص داخلی کشورهای چین و ژاپن به ترتیب ۵ و ۳ تریلیون دلار است، این میزان را نه بر اساس فروش منابع خام بلکه ایجاد ارزش افزوده و براساس پیچیدگی اقتصادی دانست و گفت: رتبه ۸۰ ایران در پیچیدگی اقتصادی بیانگر آن است که ارزش صادراتی ایران بیشتر از محل خام فروشی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85365483/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA