ارزآوری ۱۰۷ میلیون دلاری از زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان


تهران – ایرنا – مدیرعامل شرکت تجارت بین‌الملل سکو (سیتکو) زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان از ارزآوری ۱۰۷ میلیون دلاری این شرکت در بازه زمانی دی ۱۴۰۱ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ با فروش و صادرات بالغ بر ۴۰۰ هزار تن متانول خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146919/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86