ارتقا کیفیت آموزشی در دانشگاه کردستان با جدیت دنبال می‌شود


سنندج- ایرنا- معاون آموزشی دانشگاه کردستان گفت: سومین جشنواره تدریس خلاق در آموزش عالی با هدف ارتقا سطح کمی و کیفی آموزشی در دانشگاه کردستان همزمان با هفته معلم برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85098883/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF