ارتباط شب بیداری با عمر کوتاهتر چیست؟


تهران- ایرنا- تحقیقات جدید این ایده را که افراد شب زنده‌دار یا به اصطلاح «جغد شب» به دلیل شب بیداری عمر کوتاه‌تری دارند، رد می‌کند و عوامل سبک زندگی مانند سیگار کشیدن و نوشیدن را به‌ عنوان عوامل مهم‌تر مورد تأکید قرار می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142732/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA