ارائه 80 چالش کشورهای اسلامی در سومین دوره مسابقات علمی کنز


تهران – ایرنا – سومین دوره مسابقات علمی کنز ویژه محققان و دانشمندان زیر 45 سال جهان اسلام در 6 حوزه مختلف و ارائه 80 چالش مرتبط با مسائل و مشکلات کشورهای اسلامی برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073752/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%B2

خرید دریچه بازدید. تائید رمز عبور.