ادعای تایوان: چین با رصد جنگ اوکراین، به راه اندازی جنگ ترکیبی فکر می‌کند

چین با رصد کردن جنگ در اوکراین به راه اندازی جنگ ترکیبی فکر می کند.

جنگ ترکیبی (به انگلیسی: Hybrid warfare) به یک راهبرد نظامی گفته می‌شود که آمیخته‌ای از جنگ سیاسی، جنگ کلاسیک، جنگ نامنظم، جنگ مجازی، خبررسانی جعلی، دیپلماسی، جنگ دادگاهی، مداخله در انتخابات کشورهای خارجی، برهم زدن بافت جمعیتی، مهاجرپذیری، یورش فرهنگی، ایجاد تضاد دینی و اینگونه موارد ساخته شده باشد. سازندهٔ این راهبرد تلاش می‌کند با آمیختن روشهای گوناگون، بیشترین آسیب را به کشور میزبان وارد نماید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910089/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز، تایوان ادعا می کند چین “منطقه خاکستری” را با تاکتیک های نامنظمی را برای خسته کردن دشمن بدون آغاز جنگ اجرایی می کند. از جمله این تاکتیک ها پروازهای منظم به حریم دفاع هوایی تایوان و مجبور کردن نیروی هوایی تایوان برای به پرواز درآمدن است. 

چین تصاویری زنده از ارتش تایوان منتشر کرده است تا به دولت آن حمله کند. در این خصوص  به ویدئوهایی از سربازان تایوانی در سواحل این جزیره اشاره شده که توسط پهپادهای چینی گرفته شد و در شبکه های اجتماعی چین در ماه اوت  دست به دست شد.

مقام تایوانی مدعی است این فعالیت ها نشان می دهد که چین فعایت های منطقه خاکستری و دیگر روش های ترکیبی را افزایش داده است که شکلی جدید از تهدید علیه امنیت جهان است.