اختلاف بین نمرات مصححین برگه‌های امتحان نهایی؛ کدام نمره ملاک عمل است؟

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه در صورتی که سه مصحح سه نمره متفاوت را برای دانش آموزی درج کنند، ملاک کدام نمره است؟، اظهار کرد: میانگین نمرات را مد نظر قرار می‌دهند، اما طبیعتا در شرایطی که اختلاف بین مصحح اول و دوم وجود دارد، ملاک، نمره مصحح سوم است. اگر اختلاف نمره دو مصحح نیز کمتر از یک نمره باشد، طبیعتا نمره بالاتر را ملاک قرار می‌دهند.

به گفته وی، اگر اختلاف نمره‌ای که دو مصحح در برگه‌ها درج می‌کنند بیش از یک نمره باشد، مصحح سوم برگه را تصحیح می‌کند و نهایتا نمره نهایی اعلام می‌شود.

به گفته معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش، در صورتی که سه مصحح برگه امتحان نهایی، سه «نمره» متفاوت را برای دانش آموزی درج کنند، میانگین نمرات مد نظر قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402033019563/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AD%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9

تصحیح اوراق استان‌ها در استان‌های نامشخص دیگر

کاظمی با بیان اینکه تصحیح اوراق به شکلی است که مشخص نیست برگه‌ها مربوط به چه شخصی است، گفت: ابتکاری که امسال انجام شد این است که تصحیح اوراق در استان‌های مختلف و برگه هر استانی در یک استان دیگر که مشخص نیست کدام استان است، انجام می‌شود، بنابراین اینگونه نیست که تصحیح اوراق هر دانش آموزی در همان استان انجام شود.

محمد مهدی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه تصحیح برگه‌های امتحان نهایی اظهار کرد: تصحیح برگه‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. بعد از انجام آزمون، همه پاسخ برگ‌ها اسکن می‌شوند و دو مصحح هم هر برگه‌ای را تصحیح می‌کنند.