اختصاص 20 درصد از سهمیه جذب هیات علمی به نخبگان / استخدام سالانه 2000 پژوهشگر فوق دکتری و نخبه


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه حمایت از نخبگان برای اجرا توسط دانشگاه ها را ابلاغ کرد و 20 درصد از سهمیه جذب اساتید نخبه و استخدام سالانه 2000 نفر را اختصاص داد. پژوهشگران فوق دکترا و نخبگان از جمله مفاد این آیین نامه.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074822/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2