اختصاص ۳۷۹ حوزه امتحانی برای برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزی در خوزستان


اهواز- ایرنا- مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۳۷۹ حوزه اجرایی در سراسر مناطق و نواحی استان برای برگزاری آزمون نهایی پایه دوازدهم تحصیلی در نظر گرفته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85120063/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B3%DB%B7%DB%B9-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C