اختصاص وام ۲۵ میلیاردی به ۲۰ واحد فناور پارک علم و فناوری شریف


تهران- ایرنا- رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، در حاشیه مراسم ضیافت افطاری واحدهای فناور این دانشگاه از دریافت وام ۲۵ میلیارد ریالی برای اختصاص به ۲۰ واحد فناور این پارک خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85088772/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D9%85-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81