احیای محاصره های آزاداندیشی / صعود ایران به چهارمین نانو در جهان


تهران-ایرنا- اعطای 7100 میلیارد تومان تسهیلات به دانش بنیان در سال 1401، اختصاص 5 درصد از بودجه دانشگاه ها به فعالیت های فرهنگی، احیای کرسی های آزاداندیشی و صعود ایران از رتبه 57 به 4 در جهان نانو است. از مهمترین اخبار منتشر شده از سوی معاونت علمی و آموزشی ایرنا در نوروز 1402 است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071843/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86