اجلاس اوآنا؛ تقویت دوستی ملت‌ها و مقابله مشترک با چالش‌ها


چانگ هوآ سفیر جمهوری خلق چین در تهران در یادداشتی، ضمن تبریک به خبرگزاری جمهوری اسلامی و آرزوی موفقیت برای برگزاری این اجلاس مهم منطقه ای، نوشت:

رسانه واسطه انتقال داده ها و اطلاعات و عامل ترویج مناسبات انسانی و به مثابه پلی ارتباطی برای افزایش همدلی ملت ها و تحقق ارتقای قدرت هم افزایی و رشد جوامع مختلف است. در حال حاضر، همگان شاهد تحولاتی بی سابقه در جهان، زمانه و تاریخ اند که جامعه بشری را با چالش هایی بی سابقه مواجه ساخته است.

اجلاس اوآنا؛ تقویت دوستی ملت‌ها و مقابله مشترک با چالش‌ها

در این میان رسانه های منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان پرتحرک ترین منطقه جهان در عرصه توسعه، باید ضمن پایداری بر حراست از حقیقت، ترویج همکاری های جهانی را در دستور کار خویش قرار داده و با نظارت متقابل بر عملکرد یکدیگر نسبت به انتشار ارزش های مشترک بشری از جمله صلح، توسعه، برابری، عدالت، مردمسالاری و آزادی اقدام نمایند.

مسئله ای که اشاره به آن لازم به نظر می رسد، اینکه همزمان با رشد بی وقفه سطح اطلاع رسانی و داده محوری در جهان، اخبار و اطلاعات غیرواقعی نیز در سیری رو به رشد قرار گرفته اند. در این زمینه به ویژه قدرت چشم گیر رسانه های آمریکایی و غربی در کنترل گفتمان بین المللی، انحصار قدرتی عینی و غیرمنصفانه را برای آن ها ایجاد نموده که این امر از سوی آنان برای حفاظت از هژمونی خویش مورد سوء استفاده قرار می گیرد و حتی در این راستا از دخالت های بی حساب در رسانه ها برای انتشار اطلاعات نادرست نیز ابایی ندارند.

در سال های اخیر، آمریکا هجمه و فشار علیه چین با هدف مهار را در دستور کار قرار داده و در موارد متعددی از جمله مبدا پیدایش ویروس کرونا، حقوق بشر و مردمسالاری و مسائل دیگر با اتخاذ موضع سیاه و سفید به طرح مباحثی چون “نظریه نشت ویروس از آزمایشگاه” ، “نسل کشی” یا “کار اجباری” به انتشار دروغ و شایعات بسیاری پرداخته است. هر چند که این دروغ ها در برابر حقیقت تاب ایستادگی ندارند اما آمریکا همواره از آن ها به عنوان ابزارهای سیاسی برای هجمه علیه چین بهره جسته و حتی نسبت به ایجاد زنجیره ای ضد چین در افکار عمومی با بهره گیری از”پول سیاه، افکار سیاه و دهان های سیاه” اقدام نموده است.

بخشی از نهادها و سازمان های آمریکایی و غربی با اختصاص “پول های سیاه” به طور مداوم به یاری گروه ها، اتاق های فکر یا نهادها و اشخاص ضد چین می پردازند تا از این طریق گسترش و انتشار “افکار سیاه” را محقق کرده و با هژمونی گفتمانی غربی به فضا سازی ضد چین در افکار عمومی بین المللی بپردازند.

در این زمینه نه تنها چین که بسیاری از کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه از جمله ایران نیز جزو قربانیان اخبار و اطلاعات نادرست بوده اند. در چنین فضایی است که باید در برابر اقدامات نفرت انگیز آمریکا هوشیاری خویش را حفظ نماییم.

رگ حیاتی خبر ، حقیقت است و در مواجهه با دروغ ها و شایعات بی اساس، رسانه های منطقه آسیا و اقیانوسیه باید ایستادگی بر اصول صداقت، عینیت و بی طرفی و مواضع عادلانه را مورد توجه قرار داده و در عین حال نقش خویش به عنوان “ابزار انتشار و اشاعه حقایق در هم شکننده شایعات دروغین” را ایفا نموده و در اسرع وقت با شفاف سازی در خصوص مغالطات نسبت به رد به هنگام استدلال های جانبدارانه همت گمارند.

در شرایط کنونی لازم است نقش مثبت و سازنده مکانیسم های همکاری رسانه ای چون اوآنا و مسئله تعمیق تعاملات و به اشتراک گذاری محتواهای رسانه ای بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

از دیگر موضوعات قابل توجه در این چارچوب می توان به لزوم گسترش عرصه های همکاری، به ویژه در حوزه غربالگری و راستی آزمایی اخبار و اطلاعات نادرست و پر کردن شکاف های موجود در همکاری های رسانه ای منطقه ای و همچنین ارتقای قدرت تاثیرگذاری، جاذبه و توان جریان سازی رسانه ای در افکار عمومی بین المللی از سوی کشورهای آسیا و اقیانوسیه اشاره نمود تا از رهگذر چنین اقداماتی حفاظت مشترک از نظم شایسته انتشار محتوا در فضای بین المللی محقق گردد.

اطمینان داریم این دوره از اجلاس مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه ضمن تداوم سیر تقویت درک و شناخت متقابل بین رسانه های حاضر، موجبات ترغیب و تحریک همگان به تعامل با یکدیگر و همدلی را فراهم آورده و در فضایی مشترک، حرکت رو به رشد رسانه های این حوزه برای تحقق توسعه مشترک و دوستی و نزدیک شدن بیش از پیش ملل کشورها و همچنین مواجهه مشترک با چالش های جهانی را فراهم خواهد آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919632/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7