اجرای طرح طبقه بندی معلمان در دولت رئیس جمهور شهید

اجرای طرح طبقه بندی معلمان در دولت رئیس جمهور شهید

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تشریح اینکه قرارگاه جهادی عدالت آموزشی و تربیتی در راستای مرام رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: طبقه بندی معلمان که در راستای کیفیت معلمان و توانمندسازی آنان انجام شد، مورد حمایت قرار گرفت و توسط شخص رئیس جمهور اجرا شد.

ضرغام پرنیان در گفت وگو با ایسنا. وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های رئیس جمهور توجه به نقش مردم در حکومت داری است، گفت: تشکیل مرکز عدالت آموزشی و فرصت های آموزشی در راستای اندیشه رئیس جمهور شکل گرفت.

وی با بیان اینکه این قرارگاه علاوه بر ساختار آموزشی، بسیج نهادها و نهادها و بهره برداری از انرژی های مردمی در راستای رفع مشکلات تعلیم و تربیت است، افزود: در راستای نگاه رئیس جمهور، این قرارگاه دارای توانایی حل شکاف های بی عدالتی در مناطق مرزی کمتر خوش شانس، بادیه نشینان و حومه شهرها.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از تلاش های رئیس جمهور استفاده از همه ابزارها در حوزه عدالت است، افزود: گروه های جهادی دانش آموزی و معلمی با همکاری گروه های جهادی مردمی در راستای گسترش این نظر در راستای این اردو هستند. . و غیره که یکی از حوزه های مسئولیت اجتماعی و یکی از ارکان آموزش و پرورش در سند تحول اساسی است.

برنیان با بیان اینکه اگر نگاه رئیس جمهور نبود این قرارگاه که به مناطق مرزی، مناطق محروم، بادیه نشینان و حاشیه شهرها می پردازد تشکیل نمی شد، گفت: برای اولین بار معلمی جهادگر و دانش آموزان و گروه هایی برای تاکید بر نقش مردم در کمک به وزارت آموزش و پرورش تشکیل شدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهم دولت ساخت روزانه هشت مدرسه بود، افزود: سند تحول اساسی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و به مرحله اجرا رسید، با اجرای آن محقق شد. حمایت ها و خواسته های رئیس جمهور شهید. آرایش معلمی که در راستای کیفیت و توانمندسازی معلمان بود و بر دوش دو دولت نبود، توسط شخص رئیس جمهور حمایت و اجرا شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش، توجه ویژه رئیس جمهور به مناطق محروم را مورد توجه قرار داد و ادامه داد: سیستان و بلوچستان که سردمدار محرومیت زدایی در نظام آموزش و پرورش است، شاهد رشد 22 درصدی توسعه عمرانی در دولت بود. آیت الله رئیسی که اگر این رشد به بیش از 40 درصد می رسید قطعا زنده می ماند انقلابی که به منطقه محروم سیستان و بلوچستان رسیدگی می کرد.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403030201029/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1