اجرای طرح استاد همیار در دانشگاه علوم پزشکی تهران

وی با بیان اینکه قوانین و مقرارت آموزشی با توجه به شرایط باید پویا و به روز باشد و این به معنی بی‌ثباتی نیست، تصریح کرد: معاونت‌های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی بعنوان بازوهای این معاونت باید سعی کنند مسیر آموزش را خوب پیش ببرند و در مسیر پیشرفت حرکت کنند.

وی با اشاره به اهمیت طرح استاد همیار خاطرنشان کرد: دانشجویان با ورود به دانشگاه نباید رها شوند و طرح استاد همیار می‌تواند این چالش را برطرف کند.

به گزارش ایسنا،دکتر علی اکبر زینالو در نشست شورای آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران درباره اجرا و روند پیشرفت طرح استاد همیار گفت: اساتید همیار باید دانشجویان همتایار را که از دانشجویان سال‌های بالاتر انتخاب شده‌اند را با اهداف این طرح آشنا کنند تا بتوانند بهترین بهره وری را در این مسیر به همراه داشته باشند.

دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، در این نشست، دانشگاه علوم‌پزشکی از دانشگاه‌های مطرح کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: تلاش ما در آموزش این است که کیفیت را فدای کمیت نکنیم.

دبیر شورای طرح استاد همیار دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه دانشجویان با ورود به دانشگاه نباید رها شوند، گفت: اجرای طرح استاد همیار می‌تواند این چالش را برطرف کند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041811333/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

دکتر فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این نشست افزایش ظرفیت فراخوان جذب هیات‌علمی و بحث بورد تخصصی و فوق تخصصی را با توجه به جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران از دغدغه‌های مهم معاونت آموزشی برشمرد و خواستار همکاری بیشتر معاونت آموزشی وزارتخانه در این زمینه ها شد.

دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت؛ دکتر محسن عباسی، مشاور اجرایی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی تخصصی و فوق‌تخصصی وزارت بهداشت؛ دکتر سید فرشاد علامه، معاون آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران؛مدیران حوزه آموزش، معاونان آموزشی دانشکده‌ها و نمایندگان ریاست دانشگاه در این جلسه حضور داشتند.