اتفاق ترسناک در ایران / فقر و عدم دسترسی به مدرسه دلیل اصلی ترک تحصیل

صد آنلاین | پیدا و پنهان محرومیت از تحصیل عنوان نشستی است که در دفتر روستاتیش برگزار شد. در این نشست رضا امیدی، جامعه شناس به بررسی دلایل محرومیت کودکان از تحصیل پرداخت. – به گزارش صد آنلاین ، در سه سال گذشته مسئله آموزش به یک مسئله جدی تبدیل شده است. رضا امیدی …
منبع خبر: صد آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020664016275658752/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87