اتصال به جاهای بزرگ؟

آقای احمد محمودزاده(رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی) در اظهارات شاذی گفته اند: مدارس غیر قانونی به جاهای بزرگی وصل هستند. – آقای احمد محمودزاده(رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی) در اظهارات شاذی گفته اند: مدارس غیر قانونی به جاهای بزرگی وصل هستند. یکبار دیگر این …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020832991039768576/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%9F