ابلاغ مصوبه ایجاد مدرسه مجازی

براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که با امضای رییس جمهور ابلاغ شده، مدرسه مجازی در چارچوب مقررات مدارس آموزش از راه دور به صورت آزمایشی برای تمامی دوره های تحصیلی ایجاد می شود. – براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که با امضای رییس جمهور ابلاغ شده است، مدرسه مجازی، …
منبع خبر: کارگزین خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020430013324673024/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C